Begin

Từ hôm nay chắc sẽ bắt đầu viết, bất kể là gì, có thể là fic, có thể là viết nhật ký, có thể là tạp nham linh tinh cũng được nhưng mình cần phải viết ra :v

Draft đặt gạch cũng gần cả tháng rồi mà cứ lần lữa mãi mà không xuống bút được, tính mình vừa lười, vừa hay bỏ dỡ nửa chừng, và mình nghĩ cuộc sống mình dù sao cũng cần 1 chút quy luật thì vẫn hay hơn là xả láng như bây giờ…

Mình sẽ xả hết suy nghĩ của mình ra, về mọi thứ trời ơi đất hỡi miễn nằm trong vòng quan tâm của mình :v

Mà, viết blog để đếm ngày kể cũng không phải là ý tưởng tồi :))))))))

Advertisements